prof. dr. havva işkan

danışma kurulu başkanımız

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Havva İşkan Işık Kütahya’da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini gördüğü ve kültürünü taşıdığı Germiyanoğulları başkentinden 1974 yılında yüksek öğrenimini yapmak üzere ayrıldı.
Çavdarhisar/Aizanoi harabelerini tanıması ile başlayan “ARKEOLOJİ” tutkusu, onu önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne, sonra da Almanya’nın Marburg kentindeki Philipps Üniversitesi’ne yönlendirdi ve orada başarıyla doktorasını tamamladı.
Öğrendiklerini Ülkesi yararına kullanmak istediği için doktora sonrasında geri döndü ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde göreve başladı.
1990 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi’ndeki Arkeoloji Bölümü’nün üç kurucu öğretim üyesinden biri oldu. Akademik yaşamını ve kapsamlı yayın çalışmalarını halen bu Üniversitenin çatısı altında sürdürmeye devam etmektedir. Çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmiştir.
Üniversite bünyesinde zaman içindeki farklı idari görevleri yanında ulusal ve uluslararası akademik üyelikleri bulunan ve sivil toplum örgütleri içinde yer alarak çalışmayı vazgeçilmez bir yurttaşlık görevi olarak niteleyen Prof. Dr. Havva İşkan Işık, kültür ve tabiat varlıklarımızın mutlak korumasına yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları için çok yoğun bir çaba vermektedir.
Uzun yıllar boyunca da, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği ve başkanlığı yapmıştır.
“Yılın Kadını”, “Yılın Kadın Akademisyeni” ve “Uluslararası Rotary Üstün Meslek İnsanı” gibi çok sayıda ödül almıştır.
Prof. Dr. Jale İnan’ın öğrencisi olarak Lyrbe antik kentinde başlayan kazı yolculuğunun asıl durağı ise, 1988 yılından bu yana çalıştığı Patara olmuştur; 2009 yılından itibaren Patara Kazıları’nın başkanlığını yürütmektedir.
Prof. Dr. Havva İşkan Işık, evli ve 1 oğul sahibidir.