DANIŞMA KURULU

Yol gösterenler

İlk iş olarak 2020 Nisan ayında çekimlere başlayacağımız Likya Yolu uzun metraj sinema projesinin için danışman ekibimizi oluşturmaya çalışmalarımıza başladık. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Havva İşkan, uzun yıllar boyunca Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği ve başkanlığı yapmıştı. 1988 yılından beridir Likya Yolu’nun önemli duraklarından birisi olan Patara’da kazılar yapmakta ve 2009 yılından itibaren de Patara Kazıları’nın başkanlığını yürütmekte. Film projemizden desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Likya Yolunu tarihi gerçeğine uygun olarak anlatabilmemiz için danışma kurulu başkanımız olacak.

PROF. DR. HAVVA İŞKAN IŞIK

DANIŞMA KURULU BAŞKANI

ARKEOLOG DURMUŞ ALTAN

(ELMALI BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ)

NASUH MAHRUKİ

(AKUT VAKFI BAŞKANI)

YILMAZ SEVGÜL

(AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / SPOR BİLİMLERİ FAKULTESİ)

PROF. DR. FATİH ONUR

(AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / PATARA YOL ANITI VE LİKYA COĞRAFYASI UZMANI)

"elini taşın altına koyanlarla yolumuza devam edeceğiz."